Adatvédelmi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.articsoka.com oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

 

1./ Az Articsoka.com weboldalon (a továbbiakban: honlap) található tartalom Tóth Júlia Éva E.V. (a továbbiakban: tulajdonos) szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.

A tulajdonos a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.

A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

Az Articsoka.com domain név jogi védelmet élvez, a Planetmédia Európa Kft. tulajdona védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Planetmédia Európa Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A videókban használt zenei alapok felhasználási jogait a StereoBold Mobile Developement kft. biztosította az Articsoka.com számára. Ezek felhasználása tilos, vagy csak a cég írásbeli engedélyével, az erre vonatkozó költségek megfizetésének ellenében.

Az Articsoka.com pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2./ Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:

2.1./ A szabad felhasználás esetei

2.1.1./ Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapon megjelenő természetes személyek (interjú alanyok) saját célra felhasználhatják a róluk készült fotót, videót, de amennyiben azt másik magazin/honlap számára szeretnék továbbadni a felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges.

2.1.2./ A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon, szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2.2./ Másodközlés írásbeli engedéllyel

A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. Az Articsoka.com -ot megillető díjazás mértéke az alábbi: 

·         Cikk: 40. 000,- Ft + ÁFA/db

·         Videók zenéi: 10.000, - Ft + ÁFA/perc

·         Articsóka saját fotók: 5 000,- Ft + ÁFA/db

·         Grafikai elemek: 5 000,- Ft + ÁFA/munkaóra

·         Fejlesztések: 15 000,- Ft + ÁFA/munkaóra

Az Articsoka.com a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a tulajdonos díjazásra jogosult.

3./ Tóth Júlia Éva E.V. tulajdonos Articsoka.com nevű szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

A tulajdonos Articsoka.com nevű szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a tulajdonos jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében az Articsoka.com követelheti

a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c./ hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a tulajdonos, Articsoka.com szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Articsoka.com kapcsán kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.

4./ Az Articsoka.com a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál hivatalosan bejegyzett sajtótermék, státusza: Internetes magazin.

Alapítás éve: 2013.

Alapító: Tóth Júlia Éva E.V.

Főszerkesztő: Tóth Júlia Éva E.V.